Inkassogram    e-stämning

 

Med vår e-stämningstjänst kan du snabbt, enkelt och kostnadseffektivt driva stämningsprocesser i tvistiga ärenden. Vi företräder dig hela vägen genom processen och eventuell förhandling i tingsrätt. Med våra fasta avgifter vet du på förhand vad kostnaden blir. Schysst va!

 

Hur fungerar det?

Inkassograms e-stämningstjänst vänder sig till dig som är befintlig kund med ett ärende där en tvist har uppstått med gäldenären. Du skapar enkelt och smidigt en stämningsansökan online. Efter registrering av ansökan kommer Inkassograms jurister att granska ansökan och hantera ärendet samt företräda dig hela vägen i en stämningsprocess i tingsrätten. Nedan ser du hur flödet ser ut från det att Inkassogram tagit emot ett bestridande i ett tvistigt ärende till det att tingsrätten meddelar dom i målet. 

 

E-stamning-flode-outline-bubbles-170317-01 

Vad kostar det?

Inkassograms e-stämningstjänst är baserad på fasta avgifter. Vid en stämningsprocess vet du som borgenär redan på förhand vad den totala kostnaden blir i ett ärende.

Förenklat tvistemål

Ett förenklat tvistemål, så kallat FT-mål avser ett tvistemål där det yrkade beloppet inte överstiger ett halvt prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för år 2018 har beräknats till 45 500 kronor. Inkassogram debiterar dig som borgenär enligt nedan.              

                                                                                                                            

Startavgift – 900 kr
Startavgift faktureras vid accept av stämningsprocess. Beloppet omfattar ansökningsavgift 
till tingsrätt och återfås vid vunnet mål och slutbetalning från gäldenär. 

Juristarvode – 4 900 kr
Inkassograms juristarvode för genomgång av underlag och stämningsansökan.
Beloppet faktureras efter inlämnad stämningsansökan till tingsrätten.


pil-ner

Huvudförhandling/Förlikning

Vid en huvudförhandling och/eller en förlikning tillkommer en kostnad enligt nedan.                  

                                                                            

Juristarvode – 2 700 kr
Beloppet faktureras efter genomförd huvudförhandling och/eller träffad förlikning. 


Tvistemål

Ett tvistemål, så kallat T-mål avser ett tvistemål där det yrkade beloppet överstiger ett halvt prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för år 2018 har beräknats till 45 500 kronor. Inkassogram debiterar dig som borgenär enligt nedan.    

                              

Startavgift – 2 800 kr
Startavgift faktureras vid accept av stämningsprocess. Beloppet omfattar ansökningsavgift 
för stämningsansökan som återfås vid vunnet mål och slutbetalning från gäldenär. 

Juristarvode – 9 900 kr
Inkassograms juristarvode för genomgång av underlag och stämningsansökan.
Beloppet faktureras efter inlämnad stämningsansökan.


pil-ner

Huvudförhandling

Vid en huvudförhandling och/eller en förlikning tillkommer en kostnad enligt nedan.                    

                                                                                        

Juristarvode – 1 350 kr/timme
Beloppet faktureras efter genomförd huvudförhandling och eller träffad förlikning.


Vill du veta mer?

Har du frågor om vår e-stämningstjänst, kontakta oss via e-post kundtjanst@inkassogram.se eller via telefon på 08-400 296 00.

  

SNABBARE BETALT

Inkassogram minskar antalet betaldagar med i genomsnitt 17 dagar vilket förbättrar likviditeten.

MINSKAD SUPPORT

Genom att bifoga originalfakturan på bak­sidan av kravet minskar antalet support­ärenden med 93 procent. Det betyder mindre administration, lägre kostnader och snabbare betalt.

färre till kronofogden

Med ett Final notice-brev som är en sista uppmaning till gäldenären att betala sin skuld, minskar antalet ärenden som överlämnas till Kronofogdemyndigheten med 66 procent.

Alltid öppet

Inkassogram är en onlinetjänst som automatiskt hanterar allt från utskick av påminnelse, inkassokrav och Final notice till utbetalning. Ni kan närsomhelst, dygnet runt registrera eller hantera era ärenden.